Štanc forma

Šanc forma(alat) se može koristiti više puta. Bitno je da pritisak u mašini bude pravilno rasporedjen i da ne bude prejak da ne bi oštetio alat.

Kartonaža

Štancanje je doradni postupak kojim se izrezuju papiri, kartoni ili kaširani kartoni s pomoću posebnoga alata (štance).